Høringssvar fra Anneli Simonsen

Dato: 07.05.2021

Dette er jeg sterkt imot. Norge er et fritt land- og tvinge på oss denne vaksinen er i strid med menneskerett og grunnlov. Det er skremmende at det blir vurdert. Norge blir delt i to- det er alt på god vei!