Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Retten til å velge selv skal stå sterkt i Norge. Likevell er dette en rettighet som daglig uthules. Ett coronasetvikat er noe av det mest diktatoriske jeg har hørt noen gang. Jeg er verken vaksinemotstander eller coronafornekter, men den dagen en Norsk regjering velger å innskrenke mine menneskerettigheter for å tvinge meg til å gjennomgå en medisinsk behandling er det på tide med sivil ulydighet. I utgangspunktet har jeg gjort som jeg skulle, brukt munnbind, isolert meg selv, og ventet på min tur i vaksinekøen. Gjennomføres dette går jeg å får Cornona på gamlemåten, og slutter øyeblikkelig med alle tiltak. Forslag om utvidet makt til regjeringen, utredelse av portforbud, og nå coronasetvikat minner om en politikerelite som har mistet all form for bakkekontakt. At dette støttes av partier som samtidig uttaler at de er for personlig frihet er et paradox av dimensjoner. Dere vet at et slikt tilltak vil bli slått ned av enhver menneskerettighetsdommstol, men regner med at saken ikke kan behandles før dere har tvunget mange nok mennsker til å ta vaksinen. Jeg synes dere skulle skammet dere. Dere oppfører dere som om dere var velgerenes føydalherrer. En liten gruppe mennesker ønsker ikke ta vaksinen av religiøse, politiske, eller personlige årsaker. La de holde på, også kan resten ta vaksinen når de ønsker.