Høringssvar fra Hanne Margrethe Teigen

Dato: 08.05.2021

Jeg er svært skeptisk til innføring av koronasertifikat og opplever det som en ordning som umiddelbart vil virke diskriminerende overfor de som velger å ikke bli vaksinert. At man har frihet til selv å bestemme om man vil vaksineres eller ikke er av meget stor betydning og verdi. Med koronasertifikat innfører man en indirekte tvang og oppmuntrer til diskriminering og stigmatisering av uvaksinerte. Dette ligner på grep man ville tatt i totalitære regimer, ikke i et demokratisk samfunn som jeg tror jeg lever i.

Andre bekymringer jeg har er:

Hvis vi f.eks tenker oss at det ikke finnes noen faglig begrunnelse for å vaksinere barn (og så vidt jeg kan begripe gjør det ikke det), hvordan skal da familier håndtere sine liv med reiser, fritidsaktiviteter mm når enkelte i familien har sertifikatet og andre ikke?

For de som ikke ønsker å ta vaksinen kan sertifikatordningen føre til at de heller ønsker å bli smittet og oppsøker muligheten.

Sertifikatordningen er inngripende og overvåkende. Jeg er redd dette første skrittet vil åpne opp for lignende og enda mer inngripende ordninger i framtida, hvor dokumentasjon av helsetilstand, gjennomgått sykdom, vaksinasjonsstatus etc. knyttes opp mot innskrenkninger i rettigheter.