Høringssvar fra Cecilie Skaar

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei til koronasertifikat