Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Dersom de som har godtatt å bli "vaksinert" skulle få et såkalt koronasertifikat som innebærer lettelser i restriksjoner innført pga covid-19, og dersom de som ikke ønsker eller ikke kan bli "vaksinert" ikke skal motta koronasertifikatet, ikke skal få de samme lettelsene og ikke skal kunne reise fritt og delta på vanlig måte i samfunnet, så blir de som ikke får koronasertifikat berøvet sin menneskerett til full frihet. Det vil skapes en segregering i befolkningen, et apartheid samfunn, en annenrangs borger (de som ikke kan eller vil ta vaksine).

Frihetberøvelse er ifølge norsk lov en straff som brukes når noen har begått en straffbar handling.

Det å nekte mennesker uten koronasertifikat å bevege seg fritt på lik linje med mennesker som har et koronasertifikat er å dømme disse til en straff som i utgangspunktet er ulovlig med mindre nekt av deltakelse i kliniske forsøk er i norsk lov definert som en straffbar eller kriminell handling.

Dersom myndighetene ikke kan vise til at nekt av deltakelse i "kliniske forsøk med legemidler som inneholder genmodifiserte organismer" (1) er ifølge norsk lov definert som en straffbar handling, er innføringen og bruken av et såkalt koronasertifikat som medfører frihetsberøvelse for en bestemt gruppe mennesker ulovlig, enten tiltaket er midlertidig eller ikke.

_____________________________

(1) Det som av myndighetene og pressen i Norge feilaktig kalles "vaksiner" blir av Europa-Parlamentets- og Rådets forordning (EU) 2020/1043 av 15. juli 2020 definert som "[...] kliniske forsøk med humanmedisinske legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer [...]". Her gis lenken til den danske teksten da norsk ikke er et EU-språk.