Høringssvar fra Karla Tronja Nilsen

Dato: 06.05.2021

Et vaksinepass vil ikke gi oss frihet, det vil frata oss vår frihet som våre forfedre en gang kjempet for. Med et vaksinasjonspass blir det et segregert samfunn. Vi blir merket. Og vi vet hvem som ble merket og vi vet hva som skjedde med dem og deres rettigheter en gang tilbake i tid. En skam at det skal bli tvungen vaksinering.

Vi vet heller ikke langtidsvirkningene av vaksinen, dere må gi folket tid og ikke et ultimatum "om dere ikke tar vaksine tar vi friheten". Det er viktig å kunne være skeptisk, uten at man blir stemplet som vaksinemotstander eller konspirasjonsteoretiker. Dere setter folk opp mot hverandre, vi ser det. Ser ikke dere politikere det?