Høringssvar fra Hans Petter Hammer

Dato: 12.05.2021

Jeg, Hans Petter Hammer vil her uttrykke min innstilling til at denne saken blir feil. Et koronapass vil innebære brudd på grunnleggende menneskerettigheter med tanke på innskrenking av bevegelsesfrihet. Dette er noe som ikke hører hjemme i et fritt demokrati, og dette forslaget bør derfor forkastes.