Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Som relativt ung lærer i ungdomsskolen har jeg følgende å si om bruk av koronapass innenlands:

Dette er et slag i trynet på alle de unge menneskene som har stått på i dugnaden i over et år. Det har aldri vært rettferdig fordeling av byrde, men de færreste har som gruppe stått for en større innsats enn de unge. Dette er et slag i trynet på denne dugnadsånden. Her er det viktig å tenke fremover også, for er det noe forskere slår fast er det at det vil komme nye pandemier. Koronakommisjonen slo fast at innsatsen til befolkningen var avgjørende for å slå ned viruset. Med dette passet vil man ha problemer med å få med de unge på noe slikt igjen.

For uansett hvordan dette ender vil det fremstå som at noen fikk stikke fra dugnaden tidligere enn andre. Det kommer man ikke unna at er de eldre og middelalderende. Det fremstår som at tiltakene var for å redde dem, og nå stikker de fra det hele. Dette vekker en voldsom følelse av urettferdighet.

Alibiet for at dette ikke er diskriminerende er at man kan teste seg til et pass. Da må man også lage planer for at det faktisk er mulig. Danmark brukes som eksempel, men da må man ha i mente at Danmark gjennomfører over ti ganger så mange tester som oss. Dette ansvaret kan ikke legges på arrangørene alene. Norge må være klare for at testing for et pass er et reelt alternativ for alle. Det vil det ikke være nå. La meg minne om at testkapasiteten er sprengt mange steder allerede.

Festivaler, konserter og fotballkamper har gjerne et publikum som ikke vil ha pass. Vi ser allerede at mange festivaler avlyser. De vet hvem deres publikum er.

Jeg vil gjerne dele litt om holdninger blant mange unge i dag:

- Vi stengte ned for å redde de eldre. De eldre blir prioritert for vaksiner. Nå stikker de fra dugnaden og lar de unge ta støyten.

- Enkelte snakker om å bli smittet med vilje for å få pass.

- Man snakker gjerne om å prioritere barn og unge. Slik fremstår det ikke i praksis for barn og unge.

Det er viktig at våre politikere tenker litt frem I tid. Ønsker vi å få med alle på lignende dugnader i fremtiden? Da kan det være lurt å stoppe opp og vurdere å dele det norske folk i to lag nå er en god idé. Hvor mye har man faktisk å vinne på det?