Høringssvar fra Brynjulv Guddal

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

jeg ønsker ikke en løsning med koronasertifikat.