Høringssvar fra Joachim Engebretsen

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Forslaget om koronasertifikat er et langt skritt i feil retning. Å innføre en type passerseddel man må vise for seg for å få være en normal del av samfunnet er ikke det første man assosierer med land der frihet er en av kjerneverdiene.

Smittevern er ikke, og kan aldri bli viktigere enn frihet. Å bytte frihet mot sikkerhet, mot et vagt løfte om at når situasjonen en gang i fremtiden har blitt bedre, da skal vi muligens få den tilbake. Hvis politikerene ikke i mellomtiden har funnet ut at større kontroll over befolkningen var nyttig. Noe som i realiteten betyr at vi aldri får den tilbake.

Sikkerhet er ikke forenlig med frihet, da man trenger mer kontroll for å øke sikkerheten. Å få kontroll over smitte er ensbetydende med å få kontroll over mennesker, da det er disse som går rundt og smitter hverandre. Dette forslaget er å gå for langt i retning kontroll.

Dersom regjeringen Solberg og Høyre vil avskaffe frihet i Norge får de gå til valg på det, og ikke gjemme seg bak smittevern.