Høringssvar fra Jonathan Skaara Nuland

Dato: 06.05.2021

Jeg sier nei til koronasertifikat.

Jeg ser dette som et grovt overtramp mot folket og våre menneskerettigheter.