Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinepass og koronasertifikat reiser flere spørsmål om diskriminering og personvern og helseopplysninger på avveie.

Den norske regjering risikerer å bryte med demokratiske og rettslige prinsipper, og med EUs retningslinjer og Europarådets resolusjon 2361 (2021). Hvor det står:

7.3.1: ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves.

7.3.2: ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated due to possible health risks or not wanting to be vaccinated. "