Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154525

Dato: 06.05.2021

Etter grunnloven § 98 er alle like for loven. Ingen må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.
Vårt offentlig vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk.

Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass med utvidende bruksområder er en dårlig ide som vil føre til diskriminering , og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitbasert samfunn til et kontroll - og overvåkingssamfunn.
Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn.