Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg mener at forslaget om nytt kap 4 a i smittevernloven ang. innføring av koronasertifikat ikke kan godkjennes bla.a fordi det kan føre til forskjeller og restriksjoner som ikke hører hjemme i et demokratisk samfunn. I tillegg er vaksinen fortsatt eksperimentell da den ikke blir evt. godkjent før i 2023, og vet et koronasertifikat blir det da lagt føringer om at folk skal utsettes for en vaksine som det fts forskes på.