Høringssvar fra Ottar Elgvin

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

I Norge ble det tidligere sagt, i tråd med Nürnbergdommen, at folk ikke skulle kunne tvinges til å ta vaksinen, siden ingen skal kunne tvinges til medisinsk behandling, eller forskjellsbehandling. Den friheten erfarer jeg at vi har på papiret, men slik Koronasertifikatet er blitt promotert av regjeringen, og støttet av media, ser jeg at et fremtidig Kornasertifikat vil bli et stort steg mot press og tvang.

Det merkes allerede i holdninger i samfunnet rundt meg.

I Nürnberg ble det jo også stadfestet at ingen mennesker skal stigmatiseres med symboler, (den gang jødestjernen), eller pass med medisinsk informasjon som kan eller vil hindre menneskets frihet eller mulighet for fri ferdsel.

Jeg mener at Koronasertifikatet derfor blir et brudd på menneskerettigheter, våre lover og vår verdi som menneske.

Jeg opplever at jeg nå står i fare for å bli annerangs menneske i et samfunn som til nå har vært et av de mest likestilte og trygge land å bo i.

Jeg vil derfor sterkt fraråde at det inføres et coronasertifikat.