Høringssvar fra Bente Pladsen

Dato: 11.05.2021

Jeg er imot forslag om innføring av Korona sertifikat.

Jeg mener at enhver skal kunne velge om man ønsker å ta vaksinen eller ikke etter personlig overbevisning, og at man ikke skal kunne forskjellsbehandles i forhold til sitt valg. Jeg mener at Korona Sertifikatet er brudd på menneskerettigheter, våre lover og vår verdi som menneske.