Høringssvar fra Andree Remøe

Dato: 08.05.2021

Et "koronasertifikat" eller "vaksinepass" må absolutt IKKE aksepteres!

Disse COVID-19 vaksinene er ikke godkjent for bruk på mennesker da de er forsøksvaksiner som ble kun godkjent til nødsbruk. Vi er i ingen nødsituasjon da vi befinner oss ikke i en pandemi i følge definisjonen av hva en pandemi er. Den årlige statistikken for dødelighet i Norge har ikke vært annerledes i år 2020 sammenlignet med tidligere år. Det finnes ingen pandemi, men et virus som gir 99% sjanse for å overleve *hvis* man i det hele tatt blir syk. Dette står helt likt med en vanlig influensavirus.

Det har vist seg at disse vaksinene har allerede forårsaket over 100 tusen alvorlige helseskader og tusenvis av død rundt om i verden. Vaksineprodusentene har legalt fraskrevet seg all ansvar for eventuelle helseskader eller død forårsaket av disse vaksinene. Foriskringsselskaper vil ikke dekke forsikring hos kunder som har helse- og/eller livsforsikring hos dem og som har blitt vaksinert med en *eksperimentell* vaksine.

Et "koronasertifikat" eller "vaksinepass" er høyt diskriminerende, og er dermed i følge Europarådets vedtak nr. 2361 (2021), paragraf 3.7.1 og 3.7.2, ulovlig (https://pace.coe.int/en/files/29004/html). Å tvinge folk direkte eller indirekte til å bli vaksinert med en eksperimentell vaksine går også i mot Nürembergs koder om menneskerettigheter og er et klart brudd i internasjonal lov.