Høringssvar fra Ingrid

Dato: 05.05.2021

Dette frarøver vår egen rett til å bestemme over egen kropp. Ved å ta fra oss rettigheter og friheter som å ferdes der andre er stikk i strid mot menneskerettigheter.

det vil føre til et splittet samfunn og er medisinsk diskriminering mot de som ikke kjenner seg trygge til å bli vaksinert med en hastegodkjent vaksine.