Høringssvar fra Nina Bakken

Dato: 11.05.2021

Høringssvar om koronasertifikat.
Et koronasertifikat eller vaksinepass vil diskriminere det norske folk på det groveste, og er totalt uakseptabelt.
Det strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter.
I tillegg baserer regjeringen seg på smittetall generert av en høyst kritikkverdig testmetode med godt kjente og store feilprosenter istedet for faktisk sykdom og kritiske innleggelser.
Når også følgeskadene av smitteverntiltakene og vaksinering kan se ut til å stå for en betydelig mengde vaksineskader, selvmord og vaksinedødsfall, er innføring av et såkalt koronasertifikat et groteskt overgrep mot norske borgere.
Jeg, Nina Bakken, aksepterer ikke å bli diskriminert eller på noe som helst vis få innskrenket mine rettigheter, bevegelsesfrihet eller handlingsfrihet som følge av et koronasertifikat eller vaksinepass.