Høringssvar fra Kristian Helland

Dato: 08.05.2021

Det vil ikke lenger være frivillig å vaksinere seg, om de som er uvaksinert ikke har tilgang eller lov til de samme tingene som de vaksinerte. Dere har alltid presentert dette som frivillig. La det bli slik! Ingen vett med sikkerhet hvordan vaksinasjonen eller bivirkningene vil utvikle seg med tiden.

Vaksine er midlertidig godkjent og det er da ekstra rart å bruke denne type press for å få flest mulig vaksinert. Før man i det hele tatt vett om vaksinen fungerer i stor grad.

Dette vil skape en splittelse i samfunnet noe jeg ser som svært uheldig. Både for hver enkel person, samt. samfunnet i helhet.