Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg går imot innføring av korona sertifikat.