Høringssvar fra Marianne Vik Vandbann

Dato: 07.05.2021

Jeg ønsker å uttrykke et nei til vaksinesertifikat. Dette stemmer ikke overens med et fritt vaksinevalg og råderett over egen kropp.