Høringssvar fra Marit Reitan

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Neitakk til «passerseddel» også kalt vaksinepass. Forkledd som fordeler.

Det bryter med grunnlovens paragrafer nr 93, 94, 98, 102, 106, 113 i tillegg til at det er sterkt diskrimenerende.