Høringssvar fra Marius Bergseth

Dato: 07.05.2021

Skal vi virkelig kreve at befolkningen lar seg injisere med en genmodifiserende, hastegodkjent vaksine for å kunne delta i samfunnet og møte sine medmennesker?

Når produsentene av disse eksperimentelle vaksinene er frigjort for alt ansvar for skader, bivirkninger og død den påfører folket?

Og når informasjon om vaksineproblemer og rapporterte bivirkninger/dødsfall ikke blir fremstilt i debatten på en balansert måte, men snarere skjøvet under teppet (se verdens media) og ofte sensurert?

Kun en totalitær, fascistisk stat vil implementere et slikt vaksinesertifikat. Det er tyrannisk i seg selv, å overstyre våre grunnleggende friheter og kroppslige integritet på denne måten.

«Et vaksinepass er så grovt diskriminerende som det kan bli. Dette er direkte segresjon, og vil ikke bli godtatt. Folk vil kunne bli presset ut av samfunnet, ut av jobb osv. dette vil igjen kunne skape desperate grupperinger som ikke har noe å tape på ta kampen til det ekstreme. Dette vil være et steg mot kaos, uro, vold og en trussel mot rettstaten. Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn. Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn.

1. Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk. Om vaksinepasset blir en generell innenlands passerseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering.

2. Vaksinepass som passerseddel vil kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon. Kommersielle aktører som flyselskaper og kjøpesentre vil kunne kreve registrering av deg og din familie som vaksinerte eller uvaksinerte.»