Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er helt imot dette sertifikatet, pga jeg vil leve i fritt land hvor man kan bestemme over sin kroppen. Dette sertifikatet og konsekvenser pga den vil føre at jeg mister jobben og økonomi. Jeg vil ikke ta vaksiner pga den sykdommen som er ikke farlig i min aldersgruppe.