Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke innføring av koronasertifikat, da dette vil dele samfunnet i to . Det vil føre til at de som ikke tar vaksinen vil bli stående utenfor store deler av samfunnet.