Høringssvar fra Monica Arrindell

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Det er fornuftig med et koronapass slik at vi kan åpne samfunnet internt i Norge. Også viktig for de som har familie i utlandet.