Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er imot dette Koronasertifikatet fordi jeg mener det er diskriminerende, da det gir fordeler til visse grupper fremfor andre. Jeg ønsker heller ikke å måtte utlevere personlige helsedata der jeg går. Det går i mot retten til vern av spredning av helseopplysninger. Koronasertifikatet går imot menneskerettighetene.