Høringssvar fra Eiker Fysioterapi

Dato: 06.05.2021

Som privatpraktiserende fysioterapaut bør det etter miin mening IKKE åpnes for en ordning med "Coronapass".

Dette kan i sin ytterste konsekvens føre til en segregering i det norske samfunnet, ja satt på spissen et slags "aparteid-samfunn".

Dette er ikke forenelig med et demokratisk samfunn.