Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg ber regjeringen om ikke å innføre et slikt vaksinepass.

Ordningen vil nødvendigvis skape et "klassedelt" samfunn, og i verste fall undergrave tilliten til statlige, medisinske forordninger.
En bidragende faktor vil kunne være at dette i praksis bryter med prinsippet om valgfrihet hva vaksinasjon angår.

En meget uheldig konsekvens kan også være styrking av konspirasjonsteorier om at "noen" vil kontrollere folks adferd, samt tilsvarende spekulasjoner om den "egentlige" årsaken til at vaksinasjonen gjennomføres.