Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Ved å innføre et vaksinepass, vil vi skli over i å bli et overvåkningssamfunn. Det vil skape store klasseskiller mellom de som ikke ønsker å ta (en frivillig) vaksine, og de som er vaksinert. Og det er nettopp det vaksiner skal være, frivillig. Med et pass, er det lenger ikke frivillig da man ikke lenger vil kunne delta i samfunnet. En vaksine som ikke er nok utprøvd til å vite hvilke langtidseffekter den evt kan gi, burde ikke presses på det norske folk. I hvert fall ikke når barn og unge har en minimal risiko for komplikasjoner ved covid smitte. Man kan argumente for at en vaksine kan gi mer bivirkninger for barn og unge enn å bli smittet. Så la oss velge selv hva vi vil gjøre med kroppen vår! Og ikke skap et Norge som i praksis blir det overvåkningssamfunn.