Høringssvar fra Liv Toril Berg

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Det er uansvarlig å pålegge norske innbyggere å vaksinere seg med en vaksine som ikke er testet ut ang.langtidsvirkninger. I tillegg et det skjedd mange dødsfall pga.vaksinen, på bl.a.yngre mennesket. Dette tilsier at vaksinesertifikat er ikke realistisk å innføre nettopp m.h.t. stor risiko ved vaksinering.