Høringssvar fra Oddveig Marit Glomsrud

Dato: 12.05.2021

På vegne av meg selv , barn og barnebarn: Jeg stiller meg uenig i dette lovforslaget. Forslaget åpner for en stat som har ubegrenset tilgang til å diskriminere og gripe inn i privatlivets sfære hvor man tillater å gjøre det norske folk rettsløse i eget land. Å innføre koronasertifikat blir et ulovlig press og indirekte tvang for å ta en vaksine som ikke ferdig utprøvd. Det er høyst uakseptabelt og jeg sier kraftig nei til dette.

Mvh Oddveig Glomsrud