Høringssvar fra Anna Bergman

Dato: 08.05.2021

Mitt høringssvar ifm Regjeringens forslag om lovendring, slik at de kan innføre vaksinepass:

Vær klar over følgende!

Dette lovforslag bryter med både Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113.

De Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3,12, 13, 18 og 30.

Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl. vedl. 1.

Vær også klar over følgende:

De vaksiner som danner grunnlaget for det planlagte vaksinepass, er samtlige kun nødgodkjente, eksperimentelle vaksiner som aldri tidligere er testet ut på mennesker.