Høringssvar fra Liberalistisk Ungdom Rogaland

Dato: 09.05.2021

Å holde tilbake folks rettigheter er grunnlovsstridig, og man får en A og B gruppe som skaper forskjeller i samfunnet.

Grunnloven sier også at loven skal være lik for alle.

Det ville vært svært autortært om noe slikt ble vedtatt.