Høringssvar fra Camilla Wethal

Dato: 12.05.2021

Vaksinering må fortsette å være frivillig. Vårt offentlige vasksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Med et koronasertifikat blir det ikke lenger slik. Det blir et klasseskille mellom borgere med uante ringvirkninger.

STOPP vaskinepresset og STOPP koronasertifikatet!

Dette er en form for kontroll som gir assosiasjoner til totalitære regimer