Høringssvar fra Marcus Roberts

Dato: 07.05.2021

Dette er et brudd på rettigheter enhver norsk statsborger innehar som en følge av grunnloven, og å lovfeste slike autoritære regler, må den politiske divisjonen av samfunnet forstå, at ansees som et enormt angrep på demokratiet, av en stor andel av befolkningen. Nordmenn er et tålmodig folk, men vi har også grenser, og ved å innføre et slikt system i lov vil av mange oppfattes som et tillitsbrudd på størrelse med en krigserklæring. Nei til Vaksine-pass.