Høringssvar fra Dag Vidar Fosse

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Koronasertfikat vil skape forskjellsbehandling av norske borgere. Vår helse er en privatsak. Vi må ansvarliggjøres heller enn å pålegges både vaksine og sertifikat.

Vi lever i en rettsstat, og skal ikke miste eller fratas våre rettigheter som norske statsborgere.

Med vennlig hilsen

Dag Vidar Fosse