Høringssvar fra Andrine

Dato: 07.05.2021

Kjære regjeringen.

Et koronasertifikat er som å gå 1000 år tilbake i tid. Det er ikke et demokrati det dere gjør med å innføre det, uten folkets stemme. Dere er folkevalgte politikere som vi stemte på ved stortingsvalget, men det betyr ikke at dere med deres løgner kan kjøre på som dere vil og bryte grunnloven. Når grunnloven ble laget, var det folk fra alle deler i landet og fra alle samfunnsklasser - rike og fattige.

Det minner om den tiden da våre forfedre trengte reisepass for å reise. Ikke nok med at det er vanskelig å innføre. Hvem mener dere skal jobbe som passkontrollører? Er det alle de mange som er blitt arbeidsledig som følge av deres overdrevne tiltak? Mener dere at militæret skal kontrollere sertifikatene eller politiet? Skal vi bli en politistat hvor vi ikke kan gå på butikken eller kino uten å ha med oss et (digitalt) pass? Er et sertifikat som dette frihet?

Et koronasertifikat gjør vanskelig for de som ikke har smart-mobil og heller ikke ønsker å skaffe seg det, enten pga. dårlig økonomi eller at de vil ha en gammel mobil som det ikke er APPer på.

Det er og mange eldre i samfunnet som ikke er så dreven på teknologi. Vi har og mange psykisk utviklingshemmete og de med downs syndrom som det blir for deres pårørende enda mer å forholde seg til. Det er også mange som ikke tåler vaksinen og dermed ikke kan ta den. Hva med de? Skal de få livet sitt innskrenket og leve i fangenskap bare fordi de ikke har et sertifikat å vise frem til for å få lov gå ut og reise?

Tenk dere om. Dere kommer med dette, kun fordi dere er redde miste deres egen makt, men er det en sann makt dere har? Den sanne makten er noe som en får når en jobber i fellesskap med andre, noe dere langt ifra har gjort det siste året med å ødelegge et helt samfunn og gjort folks psykiske helse enda verre. Når pandemien er over vil det være tusenvis, både de som slet fra før av og enda flere som vil slite stort psykisk.

Det dere viser er langt ifra kjærlighet. Dere står på deres talestoler og taler til oss som om dere er våre guder, men etter hver pressekonferanse har jeg stadig mer mistet tillit til dere.

Dere har fortsatt sjansen til å endre på mitt bilde av dere, ved at dere hører mer på folket før dere tar beslutninger som dette. Ingen stemte på dere ved valg for at dere skulle gjøre beslutninger som påvirker folks liv drastig.

Dere sier det ikke er tvangsvaksinering, men det er det med dette om uten vaksinert må en holde seg inne i et bur og kan ikke gå ut eller gjøre noe.