Høringssvar fra Mokenga Mbotoo

Dato: 12.05.2021

Covid pass og myndighetens psykologiske atdferd – truer menneskerettighetene: fri vilje, helse, økonomi, arbeid, skolegang og fri ferdels nasjonalt og internasjonalt

Store bekymeringer i samfunnet

COVID-19, har en betydelig effekt på livet over hele verden. Sosial distanseringstiltak setter en rekke ytterligere press på unges psykiske helse og velvære. De kan oppleve økt følelse av angst, lavt humør eller ensomhet, og noen vil trenge ekstra støtte på dette tidspunktet. Å vite det uventede er ofte stressende, og den nåværende økte tilstanden til kollektiv angst og usikkerhet vil utvilsomt ha en negativ effekt på våre mest sårbare i samfunnet. I dag står tenåringer, barn, unge voksne, og voksne overfor flere psykiske utfordringer enn noen gang før. Isolering, kontaktgrenser og økonomisk sammenbrudd tvinger et totalt skifte i de berørte landenes psykososiale miljø. Slike tiltak vil i stor grad påvirke store deler av befolkningens mentale velvære.

Vi nærmere oss ett samfunn hvor, diskriminering, segregering og sensur er normen i hverdagen. Dette viktig å påpeke at, segregasjon er den sosiale inndelingen av mennesker basert på et antall faktorer, inkludert rase, helse, etnisitet, kjønn, funskjonshemning eller nasjonalitet. Det kan gjelde ulike situasjoner i det daglige, for eksempel å spise på en restaurant, bruke et offentlig toalett, gå på skole eller gå på kino. Derfor er covid pass, en ukultur, en kritikkverdig praksis om den tas i bruk. Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Koronasertifikat med begrensninger og kontrollfunksjoner vil torpedere denne nødvendige helheten. Vaksinasjon og andre former for medisinsk intervensjon på mennesker skal være basert på informert samtykke. Ingen mennesker skal ufrivillig utsettes for medisinske eksperimenter. Dette vil medføre brudd på Nürnberg koden. Innføring av koronasertifikat er i strid med menneskerettighetene, grunnloven og straffeloven. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike. Koronakommisjonen har dokumentert at nedstengingen av Norge var i strid med grunnloven, og saken kan bli gjenstand for riksrett. nnføring av koransertifikat vil være brudd på menneskerettighetene og Grunnlovens § 94 om frihet «Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep», § 101 om forsamling «Alle kan møtes i fredelige forsamlinger», § 106 om bevegelse «Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der», og § 2 om menneskerettighetene ut over det som er nevnt i § 94, 101 og 106 «Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene». Innføring av koransertifikat vil også være brudd på straffeloven. § 186 i straffeloven stadfester tydelig at diskriminering er ulovlig og kan straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. Innføring av koransertifikat vil lede til apartheid og diskriminering som verden heldigvis ikke har sett siden fascismen og nazismen. Det er komplett uetisk og umoralsk, og fullstendig uten historisk forståelse at denne type diskriminering i hele tatt foreslås.

Covid vaksinen – mer skade enn nytte

Covid pass er med på øke frrvillig tvang, selv om vaksinene ikke godkjent, kun midlertidig fordi test fasen ikker er ferdig:

“The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine has not been approved or licensed by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), but has been authorized for emergency use by FDA under an Emergency Use Authorization (EUA) to prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) for use in individuals 16 years of age and older”:

*Pfizer test fase is finish 27. January 2023

*Moderna test fase is finish December 2023.

*AstraZeneca test fase is finish february 2023

Den 27. januar 2021 undertegnet Europarådet resolusjon 2361, som sier at vaksinasjoner i EU-land IKKE skal være obligatoriske. Videre kan IKKE personer som ikke har blitt vaksinert, diskrimineres på noen måte. Dette stopper effektivt forestillingen om "vaksinepass". Resolusjonen går så langt som å pålegge medlemsland som Sverige å aktivt informere innbyggerne om disse rettighetene. Denne viktige Resolusjonen er ignorert av vanlige politikere og media.

Mange innbyggere har vært bekymret for om de ikke-testede vaksinene vil være obligatoriske, siden det allerede er blitt foreslått i flere land. I Sverige har det imidlertid ikke vært på grunn av en lov som forbyr ufrivillige medisinske inngrep. Men til tross for denne loven, kunne regjeringer utøve et så sterkt press på befolkningen, at det kunne bli nesten umulig å leve uten å bli utsatt for denne eksperimentelle gen behandlingen som kun er tillatt på nød grunnlag, men IKKE godkjent. Vaksinene skal først vurderes godkjent etter denne prøve perioden i 2023. Siden den er høyst eksperimentell, så vil det beste sannsynligvis være å vente til etter den blir godkjent. Dette fordi rapporter om dødsfall og bivirkninger vokser raskt. Det er også bekymrende at de aller fleste forsikringselskaper ikke bidrar med forsikring ved vaksinen, som kan påvirke individene fra kort – langtids bivirkninger eller værstefall død.

Bare å vise til eksempler fra bivirknings rapporter fra UK, viser hvor alvorlig det er å implenterer frivilling tvang av vaksinen, slik at «gulleroten» for å delta i ett samfunn er «lettelser» og covid pass. Ingen myndighet har eierskap over individ eller grupper individer.

UK side effects Rapport - UK Government Report. Pfizer vaccine adverse reactions, Execution date: March 4, 2021:

* Blood disorders: 2,033

* Cardiac disorders: 1,032

* Congenital disorders: 3

* Hearing disorders: 713

* Endocrine disorders: 10

* Eye disorders: 1,242 (12 blinds)

* Gastrointestinal disorders: 9,360

* General disorders: 26,391

* Liver disorders: 17

* Immune system disorders: 466

* Infections: 1,863

* Injuries: 393

* Continued Investigations: 965

* Metabolic disorders: 525

* Muscle-tissue disorders: 11,565

* Neoplasms: 20

* Nervous System Disorders: 16,107

* Associated with pregnancy: 29

* Psychiatric disorders: 1,235

* Renal / urinary disorder: 187

* Syst. Reproductive: 338

* Respiratory disorders: 3,575

* Skin disorder: 6,042

* Vascular disorders: 992

* Dead: 212

* Medical and Surgical Procedures: 45

Merk: What's disturbing is this is a 3-month report.

_____________________________________________________________________________

Updated 15th April 2021 - MHRA Yellow Card Reporting - cumulatively 16 weeks for Pfizer (approx 15.4 million doses) and 12 weeks for Astrazeneca (approx 21.6 million doses);

Reactions - 132,528 (Pfizer) + 492,105 (AZ) + 1454 (Unknown) = 626,087

Reports - 46,309 (Pfizer) + 129,673 (AZ) + 457 (Unknown) = 176,439

Fatal - 314 (Pfizer) + 521 (AZ) + 12 (Unknown) = 847

Acute Cardiac - 1675 (Pfizer) + 4867 (AZ) + 10 (Unknown) = 6552

Chest Pain - 730 (Pfizer) + 2489 (AZ) + 7 (Unknown) = 3226

Anaphylaxis - 266 (Pfizer) + 494 (AZ) = 760

Blood Disorders - 4210 (Pfizer) + 3681 (AZ) + 12 (Unknown) = 7904 (up 1164 in one week)

Infections - 3070 (Pfizer) + 9794 (AZ) + 28 (Unknown) = 12,892

Headaches - 11,397 (Pfizer) + 55,199 (AZ) + 135 (Unknown) = 66,731

Migraine - 1015 (Pfizer) + 4516 (AZ) + 11 (Unknown) = 5542

Eye Disorders - 2034 (Pfizer) + 6375 (AZ) + 23 (Unknown) = 8432

Blindness - 24 (Pfizer) + 88 (AZ) = 112 (up 20 in one week)

Psychiatric Disorders - 2115 (Pfizer) + 9124 (AZ) + 35 (Unknown) = 11,274

Skin Disorders - 9622 (Pfizer) + 28,397 (AZ) + 88 (Unknown) = 38,107

Spontaneous Abortions - 42 + 2 stillbirth/foetal death (Pfizer) + 19 + 2 stillbirth (AZ) = 61 + 4

Vomiting - 1673 (Pfizer) + 7929 (AZ) + 29 (Unknown) = 9631

Facial Paralysis - 291 (Pfizer) + 266 (AZ) + 2 (Unknown) = 559

Nervous System Disorders - 24,917 (Pfizer) + 105,996 (AZ) + 307 (Unknown) = 131,220

Disturbances in Consciousness - 2041 (Pfizer) + 6285 (AZ) + 27 (Unknown) = 8353

Strokes and Thrombolytic Events - 204 (Pfizer) + 570 (AZ) + 4 (Unknown) = 778 (up 171 in one week)

Respiratory Disorders - 5537 (Pfizer) + 14,344 (AZ) + 36 (Unknown) = 19,917

Seizures - 270 (Pfizer) + 936 (AZ) + 5 (Unknown) = 1211 (up 136 in one week)

Paralysis - 107 (Pfizer) + 333 (AZ) + 2 (Unknown) = 442

Haemorrhage (All types) - 334 (Pfizer) + 919 (AZ) + 4 (Unknown) = 1257 (up 299 in one week)

MHRA state that ‘The expected benefits of the vaccines in preventing COVID-19 and serious complications associated with COVID-19 far outweigh any currently known side effects.’ and that ‘By chance, some people will experience and report a new illness or events in the days and weeks after vaccination. Older age and chronic underlying illnesses make it more likely that coincidental adverse events will occur.’ and ‘….several thousand deaths are expected to have occurred, naturally, within 7 days of the many millions of doses of vaccines administered so far, mostly in the elderly. Review of individual reports and patterns of reporting does not suggest the vaccine played a role in the death.

Per 6 Mai 2021, MHRA Yellow Card Reporting at det er ca 1102 vaksine dødsfall og over 757,564 med bivirkninger. Videre kommer det frem at kun 10% av alvorlige hendelser blir rapportert.

PCR-testenes formål og gyldighet

Hele corona situasjonen startet med Drosten et. al (2020) ble hastegodkjent vedrørende PCR testen. Nå bestemmer PCR testen hvor mange smittet vi er, ikke hvor syke vi er. Vi vet at PCR testen har skapt grunnlag for om noen er smittet eller ikke, samt at dataen innsamlet fra PCR testene har bidratt til de ulike tiltakene som er ivereksatt i samfunnet. PCR testen er blitt akseptert som metode etter Drosten et. al (2020) leverte sin studie til Eurosurveillance. Dette studiet viser at har flere feil (ICSLS, 2020). Drosten og teamet hans presenterte testen før den aller første publiseringen av kineserne (ingen sekvenser ble publisert på den tiden). Også WHO fremmet denne testen 3 dager før den første utgivelsen. Videre kommer det frem at ingen gensekvenser var tilgjengelig, så han brukte gamle sekvenser fra 2003! Basert på hvilke forutsetninger, eksperimenter og kontrolleksperimenter kan prof. Drosten hevde at hans testprosedyre, som han bare oppdager delområder av 2 (to) gener fra genomet til sammen 10 (ti) gener av koronaviruset. I Drosten rapporten siteres det følgende:

"Prior to the release of public virus sequences from 2019-nCoV cases, we relied on social media reports announcing the detection of a SARS-like virus. Therefore, we assumed that a SARS-related CoV was involved in the outbreak."

På det tidspunktet var det ingen kliniske data tilgjengelig for å støtte en slik antagelse. Det fortsetter med å si: "I det nåværende tilfellet med 2019-nCoV har virusisolater eller prøver fra infiserte pasienter så langt ikke blitt tilgjengelig for det internasjonale folkehelsemiljøet. Blant annet kan ikke PCR testen skille eller isloerer virus i funnene. Som oppfinnerern Kary B Mullins sier selv at PCR testene kan ikke finne et virus. Spesielt ved å operer med høyre enn 35 CT (sykluser) så får kan få hva som helst av resultat. Peer review som er gjort, viser at man kan få helt opp til 97 % falsk positive tester. Flere personer som har vært i kontakt med ulike test labratorier, får opplyst at de opperer med 40 – 45 CT (sykluser). Ved slike funn gir økt bekymring at «smitte» tallene» som bli presentert kan være feil eller har mangler, slik at den reelle trusselbilde ikke gjenspeiler virkeligheten og dens tiltaker som blir gjort av myndighetene. Videre er faktumet at 0,1 - 0,3 % av de smittede dør av dette viruset. Overlevelsesraten er da 99,7 - 99,9 %. Selv med påstander om at muterte virus er 30% mer smittsom, vil overlevelsesraten fortsatt være på mer enn 99%.

Det er blitt anslått at det er over 380 billioner virus som bor i oss. Tenk deg at regjeringen krever sunne mennesker til å teste seg selv med en feil test, som ikke kan bestemme noe. Der de overbeviser deg om at testing og karantene vil eliminere virus. Alt dette fordi definisjonen av pandemi er endret til smittsom. Bokstavelig talt er "hva som helst" nå en pandemi. Hvis vi behandler noe sånt, til og med forkjølelse, lar vi oss bli et hypokondriasamfunn.

I følgte BMJ (2020), så er massetesting er unøyaktig og gir falsk følelse av sikkerhet. I tillegg, skriver de at å søke etter mennesker som er asymptomatiske, men smittsomme, er som å søke etter nåler i høystakker. Massetesting risikerer skadelig avledning av knappe ressurser. En annen bekymring er bruken av utilstrekkelig vurderte tester som screeningverktøy i sunne befolkninger.

PCR og lateral flow tester skiller ikke live virus. En person som tester positivt med noen form for test, kan eller ikke har en aktiv infeksjon med live virus, og kan eller ikke være smittsom. Syklusterskelverdier (Ct) verdier fra PCR tester er ikke direkte mål på virusbelastning og er utsatt for feil. RT-PCR-tester bruker Ct cutoffs på 35-40 sykluser, så enhver prøve med Ct-verdi NEDEN cutoff, vil bli ansett som en sann positivt. En syklusterskel > 35 er for sensitiv, der som en mer rimelig avskjæring er Ct 30-35 eller til og med Ct <30. Vi vet FHI (2021) opererer med Ct 40-45. Et eksemplar med Ct = 36 kan betraktes som positivt ved en test, men produsere en annen Ct-verdi og betraktes som negativ eller ubestemt på en annen (BMJ, 2020, Bardon et.al, 2020 & STEECE & PIERCEY, 2020, AACC, 2020 og Landry, 2020).

Svenske Folkhälsomyndigheten (FHM), uttaler på sin side at:

«PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. RNA från virus kan ofta påvisas i veckor (ibland månader) efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden.»

Videre står det at ved å ikke ha noen symptomer som blant annet på feber, så er man ikke smittet av Covid-19. Dette støtter jo da ytterligere opp at testing er falsk trygghet og ikke er hensiktmessig når man er frisk.

Det gjør det enda mer bekymringsfullt at PCR testen er midletidig godkjent:

"The Biomeme SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR Test has not been FDA cleared or approved; the test has been authorized by FDA under an Emergency Use Authorization (EUA) for use by laboratories certified under the Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) of 1988, 42 U.S.C. §263a, that meet requirements to perform high complexity tests."

Covid tallene vs andre dødsfall i verden

I en vanlig sesong-influensa dør det årlig i gjennomsnitt 900 personer her i landet. NRK og andre mediaer skrev for en tid siden at i 2017/2018 influensa sesongen, var det ca 3000 sykehusinnleggelser på norske sykehus. Hvor dødstallene var over 1400 mennesker og ca 16000 smittet. Selv da på dette tidspunktet opererte samfunnet og sykehysene med normal drift. Når vi da sammenligner med Sars-CoV 19, døde det totalt ca 700 personer i Norge fra Februar 2020 – Mai 2021. Statestikken for hele verden (dette er data fra november/desember 2019 – februar 2021, altså viser at per 20. februar 2021 har det vært 111, 273, 833 mennesker med potensielle corona smitte hvor 2,464,300 mennesker har død av/med corona. Ytterligere viser tall at 86,149, 510 mennesker har blitt friske av corona. Den quantiative dataen går ytterligere i detaljer og viser viser at det er 22,628,702 mennesker som per da er smittet med corona, hvor 22,565,145 mennesker har en svært mild symptom (99,6 %) og kun 94,877 mennesker har en kraftig eller alvorlig symptomer (0,4 %). Totalt ser vi at hele 97 % av corona tilfeller har folk blitt friske og kun 3 % har dødd av sykdommen (Worldmete, 2021). Ser vi på nytt på den quantiative dataen, viser statetikken for hele verden (16 måndeer (november/desember 2019 – Mai 2021), per 11.05.21, har det vært 160,238,079 mennesker med potenisell corna smitte, hvor 3,328,843 mennesker har død av/med corona. Ytterligere viser tall at 137,904,204 mennesker har blitt friske av corona. Den quantiative dataen går ytterligere i detaljer og viser viser at det er 19,005,032 mennesker som per da er smittet med corona, hvor 18,898,720 mennesker har en svært mild symptom (99,4 %) og kun 106,312 mennesker har en kraftig eller alvorlig symptomer (0,6 %). Totalt ser vi at hele 98 % av corona tilfeller har folk blitt friske og kun 2 % har dødd av sykdommen. Dette viser en oppgang av antall friske og en nedgang i antall døde.

Ser vi på dødstallene per år, er det vanlig er at ca 55 millioner mennesker dør hvert år av ulike sykdommer, inludert trafikkulykker. Hvor de fleste er 70 + med underliggende sykdommmer (Ourworldindata, 2021). Hvor covid dødsfall, rammes hovedsakelig de på ca 82, 5 år med underliggende sykdommer. I tillegg dør det ca 9 millioner per år av fattigdom (theworldcounts, 2021). Mørke tallene er nok betydlige større ved tiltakene myndigheten har satt. Ioannidids (2021), fra Departments of Medicine, of Epidemiology and Population Health, of Biomedical Data Science, and of Statistics, and Meta- Research Innovation Center at Stanford (METRICS), Stanford University, Stanford, CA, USA, skriver at på verdens basis utgjør smitten ca 0,015%. Dette er tall som forsterker ytterligere at «smitte hysteriet», ikke handler om en Pandemi og folkehelse og at vaksinasjonen av befolkningen virker mot sin hensikt. Spesielt aldersgruppen uner 82,5 år som ikke har underliggende sykdommer.

Slik det ser ut så virker det som myndighetene leter etter grunner for å sabotere både folkets helse, økonomi livskvalitet med mer. Kriteriet «Smitte» har ikke noe legitimitet til å forårsake nedstengning av landet og det har heller ikke mutasjoner av viruset. Et virus muterer for å overleve ikke for å skape mer alvorlig sykdom eller død . I tillegg så ble kriteriene for å oppnå Flokk immunitet endret av WHO til å kun oppnås ved vaksinering. Det får meg til å lure på om det i det hele eksisterer medisinsk fagekspertise i WHO

Merk: Med disse sykdoms- og døds-tallene ville ikke dette blitt erklært som en pandemi hvis viruset hadde kommet før 2009, da WHO plutselig bestemte seg for å endre definisjonen på en pandemi. Tidligere krevde det MANGE sykdomstilfeller og dødsfall.

Atferdsmodifisering gjennom tid – en farlig vei å gå

Siden Covid-situasjonen startet i november / desember 2019 og offisielt februar 2020 i verden. Kan man ikke huske å sett så få innlegg på sosiale medier med glade, positive, gode, gledelige øyeblikk fylt med forskjellige mennesker med forskjellige meninger sammen. I hverdagen så er enkelte folk redde for hverandre. Myndighetene, media og andre involverte organisasjoner og instutisjoner har bare gjort mer skade gjennom å dele og erobre, lyve og ydmyket sinne innbyggere. Er nesten, ikke til å tro at, befolkingen nasjonalt og internasjonalt har latt seg bli overkjørt. Tillater seg å bli økonomisk og mentalt voldtatt av myndighetene. Tillater seg å bli offentlig diskriminert og sensurert. Tillater seg å bli manipulert av media og faktasjekkere.

Det samfunnet opplever nå er begynnelsen på ett totalitert samfunn. Spesielt med bruk av covod pass, karantenehotellene, frvillig tvang vaksine og maske påbud. Totalitarisme er et begrep forankret i skrekk av moderne krig, revolusjon, terror og folkemord. Ekstrem i sin nektelse av frihet, overfører totalitarisme en regimetype med virkelig djevelske ambisjoner. Dens viktigste mål er å herske uhindret av juridisk tilbakeholdenhet, borgerlig pluralisme og partikonkurranse, og å omforme den menneskelige naturen selv. Er ikke at regjeringen, FHI, Helsedirektoratet og andre interesse organ, spiller maktpolitikk på en spesielt hensynsløs måte, men at bak deres politikk er skjult et helt nytt og enestående maktbegrep, akkurat som bak deres virkelige politikk ligger et helt nytt og enestående virkelighetsbegrep. Den moderne mediediskursen opprettholder aktivt en følelse av frykt for adresseringens bevissthet og oppførsel. I det 20-21 århundre vurderes det i et tverrfaglig aspekt med tiltrekning av praksis innen ulike områder av vitenskapelig kunnskap: i lingvistikk, litterærkritikk, psykologi, psykiatri, fysiologi, sosiologi, statsvitenskap, filosofi, religiøse studier osv. Frykten som følelsen, som er vist i situasjoner med trussel mot personens biologiske eller sosiale eksistens, er rettet mot en kilden til den gyldige eller forestilte faren. Myndighetene og media har påvirket variabiliteten av intensitet og spesifikke opplevelser av frykt (fobi) for redsel til redsel avhenger av trusselens natur. Frykten, har blitt så stor at den er i stand til å pålegge atferdsstereotyper, inkludert taleoppførsel (flukt, katalepsi, verbal og ikke-verbal beskyttende aggresjon).

Myndighetens narrative kan undergraves av politisk holdning og nasjonal proteksjonisme. Derfor er det viktig å se på de alvorlige overgrepene som har preget covid-19-pandemien: autoritære maktgrep; fortsatte monopoler innen diagnostikk, terapi og vaksiner; manglende ressurs helsesystemer; svimlende tilbakeslag for kvinner; og en oppsving i vold, inkludert kovidrelaterte hatforbrytelser. Fattigere og marginaliserte samfunn har hatt den tyngste belastningen med politiarbeid; arbeidsledighet; og mangel på mat, helsetjenester og sikkerhet. Covid-19-pandemien utvidet ulikhetene sterkt. Vi må benytte anledningen til å gjenopprette prinsippet om menneskelig likhet, som aldri må kompromitteres; trekke på erfaringer fra det siste året, og kartlegge en bedre fremtid (BMJ, 2021).

Konklusjonen er at covid pass undertrykker, segregerer, overvåker folks helse og reisevaner, diskriminerer (sosialt og i arbeidslivet) folks live. Quantiative dataen viser tydelig at tiltakene og corona pass ikke trengs inn i samfunnet. Vi burde heller bruke tiden til å trene, forbygge helse, senke matvarepriser på sunne varer, spise vitaminer enn å leve i frykt.