Høringssvar fra Christian Westblikk

Dato: 07.05.2021

Vårt offentlige vaksinasjonsprogram skal være basert på tillit og frivillighet.

Med et sertifikat som gir rettigheter og fordeler til dem som vaksineres, sannsynligvis også tilgang på tjenester som bør regnes som allmenne, så fjernes denne frivilligheten i praksis.

Man innfører tvang.

Når det i tillegg er snakk om en vaksine som er vesentlig mindre utprøvd og testet enn vanlige vaksiner, blir dette forslaget særdeles hårreisende.

Det tikker stadig inn nye og alvorlige meldinger om bivirkninger og dødsfall som følge av covid vaksinene.

Jeg vil aldri ta en slik vaksine, og jeg vil aldri gå med på å la meg og mine segregeres som annenrangs mennesker av den grunn. Jeg har rett til eget valg for egen kropp og helse.

Vi velger selv hva vi vil putte i kroppene våre, og i barna våre sine kropper.