Høringssvar fra Andrea Thöne

Dato: 10.05.2021

Nein til koronasertifikat.

Utenkelig at et sertifikat skal være grunnlaget for å bestemme over friheten den enkelte skal ha!