Høringssvar fra Ida Fagerås

Dato: 07.05.2021

Nei til koronasertifiskat.

- Jeg ønsker ikke et samfunn hvor man mister autonomi over egen kropp, helse og ferdsel. Dette strider mot våre menneske rettigheter.