Høringssvar fra Bente Moe

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg synes det er helt uhørt at man må ha vaksinepass for å gjøre helt dagligdagse

gjøremål i Norge. Det vil uten tvil føre til et todelt samfunn der du staffes for ikke å ta

vaksinen. Jeg er sterk motstander av dette forslaget.