Høringssvar fra Maria Busch Bluhm

Dato: 11.05.2021

Jeg støtter covid-19 setifikat.

Covid-19 sertifikat kan gjøre at vi kan åpne opp samfunnet tidligere enn ellers til gavn for bedrifter og oss med familie utenfor Norges grenser.

Covid-19 sertifikat forsinker ikke åpningen for de som ikke ønsker vaksinering. Dermed er det ingen tvang om at man må vaksineres. Tvert imot.