Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette må ikke gjøres under noen omstendigheter. Det er et klart og direkte brudd på menneskerettighetene og minner veldig om totalitært regime som forårsaket andre verdenskrig.

Dette er den utmerkede muligheten for Norge å stå opp for menneskeheten og for menneskerettighetene og demonstrere overfor verden at de virkelig er den de sier de er og hva de projiserer for verden i sin internasjonale politikk som et ekte og humanitært land. Og for å bevise at de ikke bare er 'lip service' som de fleste andre regjeringer som driver samarbeid. Norge kan nå vise verden at de kan nekte å slavefatte innbyggerne sine uavhengig av resten av Europas insistering. De har nå muligheten til å være en av de siste bastionene av sann frihet i en uheldig verden på skråningen av utsolgt samarbeidskontrollert styring.

Norge kan nå demonstrere at de har motet til å stå opp og være et land som IKKE er villig til å ødelegge deres konstitusjon og menneskerettigheter uavhengig av press fra utenfor deres boarders. Å virkelig være den de skildrer for å være.

Jeg forstår imidlertid at selv om dette forslaget nektes av befolkningene i denne runden, vil det kontinuerlig bli sendt inn av de selvbetjente politikerne til det endelig er avtalt eller vridd inn i deres vilje - akkurat som EU-avstemningen i Danmark gjort til det gikk.

Hvis denne regjeringen tillater dette, vil de være ansvarlige for å gjøre alle fremtidige generasjoner av norske borgere slaver.

IKKE tillat dette!

Innbyggere i Norge kan være din eneste sjanse til å: - Stå opp for dine rettigheter!