Høringssvar fra Finn Henrik Friis Larsen

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg har hatt sykdommen corona så dette angår nødvendigvis ikke meg. Jeg oppfatter forslaget om Corona Sertifikat som svært diskriminerende. Det skaper større skille i befolkningen selv om jeg ser økonomiske fordeler ved det. Vi trenger et varmere samfunn ikke større forskjeller. Jeg anbefaler at man sier NEI til forslaget om Corona Sertifikat.