Høringssvar fra Brown AS

Dato: 06.05.2021

Dette er segregering av samfunnet og oppleves som svært diskriminerende og brudd på menneskerettighetene.
vaksinasjon i Norge har vært frivillig og med påtvungne restriksjoner er dette ikke lenger frivillig!