Høringssvar fra Jørn Andre Eriksen

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er negativ til innføring av koronapass da det i praksis er tvangsvaksinering med trusler om frarøvelse av rettigheter som bevegselsfrihet, selvbestemmelse over egen kropp og frihet til samling.

Effekten vil nemlig ikke være at alle som vaksineres FÅR rettigheter, snarere at alle som ikke vaksineres MISTER sine grunnlovsfestede rettigheter.

Historien viser at de aller fleste velger å frivillig vaksinere seg når det er tillit til vaksinen. La oss forholde oss til det.