Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er i mot vaksinasjonspass fordi det vil være diskriminering. Jeg ønsker ikke denne loven. Alle vaksine må være frivillig!